Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Luomu-Lahdessa ekoenergiatietoa

Luomu-Lahdessa ekoenergiatietoa

(15.9.2003) Viikonloppuna (27.-28.9.) Lahden Suur- ja Messuhallissa järjestetään luonnonmukaisen elämäntavan esittelytapahtuma Luomu-Lahti. Luonnonsuojeluliiton osastolla voi tutustua muun muassa ympäristömerkittyyn sähköön sekä saada tietoa kodinkoneiden ja laitteiden hankinnasta ja oikeasta energiaa säästävästä käytöstä.

Norppa suosittelee ekoenergiaa -merkintä on ainoa Suomessa käytössä oleva sähkön ympäristömerkintä. Koska kuluttajat voivat nykyisin päättää millaisesta sähköstä ja kenelle maksavat, he voivat valita uusiutuvaa energiaa, joka täyttää ympäristömerkinnän kriteerit.

Haitatonta energiantuotantoa ei ole olemassa. Uusiutuvat energiavarat ovat kuitenkin kotimaisia ja usein paikallisia, ja niiden ympäristövaikutuksia on yleensä helppo kontrolloida verrattuna kaukaa tuleviin polttoaineisiin.

 

LISÄTIEDOT


LIITE

Sähkön alkuperän varmentaminen ei korvaa sähkön ympäristömerkintää

Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee RES-E-direktiiviin liittyvää sähkön alkuperän varmentamisen toteuttamista. Kyseessä on uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoiden edistäminen (RES-E = renewable energy sources - electricity) Euroopan unionissa. Direktiivin mukaisia uusiutuvia energianlähteitä ovat tuuli-, aurinko-, maalämpö-, aalto- ja vuorovesienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasut, jäteveden käsittelylaitosten kaasut ja biokaasut. Turve ja yhdyskuntajäte eivät kuulu uusiutuviin energianlähteisiin.

Alkuperätakuun avulla tuottaja voi todistaa myymänsä sähkön olevan peräisin uusiutuvista lähteistä. Takuu ei vielä kuitenkaan kerro mitään sähköntuotannon ympäristövaikutuksista. Uusiutuvia energianlähteitäkin voidaan käyttää ympäristön kannalta kestämättömällä tavalla. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Lapin tekoaltaat. Tämän vuoksi ostajan kannattaa aina vaatia norppamerkittyä sähköä.

Luonnonsuojeluliitto ennakoi Ruotsissa jo käytössä olevaa sertifikaattijärjestelmää ja ostovelvoitetta

Ruotsissa velvoitettiin toukokuun 2003 alusta sekä yritykset että tavalliset kuluttajat ostamaan tietty määrä sähköstään uusiutuvista energianlähteistä. Tällä korvataan vähitellen valtion tukia uusiutuville.

Ruotsissa ostovelvoite käynnisti arvopapereiden eli vihreiden sertifikaattien myynnin. Ruotsin valtio myöntää uusiutuvista energianlähteistä sähköä tuottaville yhden sähkösertifikaatin jokaista tuotettua megawattituntia kohden. Tuottaja myy sitten sertifikaatit sähkön käyttäjille ja toimittajille, joilla niitä täytyy vuosittain olla ostovelvoitteen edellyttämä määrä. Sertifikaattikaupalla korvataan vähitellen valtion investointitukia ja sähköveroetuja uusiutuville energianlähteille.

Ruotsin luonnonsuojeluliitto onkin korostanut, että ostovelvoite on verrattavissa uusiutuvien verotukeen eikä sisällä sellaista ympäristöarvoa kuin ympäristömerkityn sähkön hankinta, jonka kautta kuluttaja voi vaikuttaa esimerkiksi vesivoimaloiden ympäristöhaittojen vähentämiseen. Lisäksi turvetta ja yhdyskuntajätteen polttoa yritetään Ruotsissa ujuttaa vihreiden sertifikaattien ja ostovelvoitteen piiriin. Tämä olisi ympäristötietoisen kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa toimintaa. Turve on käytännössä uusiutumaton polttoaine. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC määrittelee sen fossiiliseksi polttoaineeksi, jonka hiilidioksidipäästöt ovat tuotettua energiayksikköä kohden suuremmat kuin kivihiilen. Onneksi EU ei tule hyväksymään turvetta ja yhdyskuntajätettä vihreiden sertifikaattien piiriin.

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa muistuttaa tässä yhteydessä, että mikäli RES-E -direktiivin mukaisen alkuperätakuujärjestelmän pohjalta lähdetään muodostamaan tukijärjestelmää Suomeen Ruotsin tapaan, on muistettava, ettei tämä järjestelmä erottele uusiutuvia. Luonnonsuojeluliiton näkökulmasta löyhin kriteerein alkuperämerkitty vihreä sähkö antaa väärän signaalin markkinoille sen ympäristöystävällisyydestä ja luo epätasa-arvoiset lähtökohdat markkinoida uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Ympäristöystävällisyyden näkökulmasta voisi olla järkevämpää ja vaikutuksiltaan tehokkaampaa esimerkiksi kehittää kansallista sertifikaattikauppaa direktiiviä tiukempien alkuperäkriteerien pohjalta.

Tuleva EU:n päästökauppa on vain yritysten keino vähentää päästöjä kustannustehokkaasti

EU aloittaa vuoden 2005 alussa yhteisön sisäisen päästökaupan, jonka piiriin kuuluvat päästöjä tuottava teollisuus ja energiantuotanto.

Päästökauppa muodostaa näillä aloilla toimiville yrityksille keinon päästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti. Vaihtoehtoina ovat joko päästöjen vähentäminen omassa tuotannossa siirtymällä esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöön tai päästöoikeuksien ostaminen muilta yrityksiltä.

Yritysten välinen päästökauppa ei kuitenkaan vähennä tarvetta informoida uusiutuvilla tuotetun sähkön loppukuluttajaa sähkön ympäristöystävällisyydestä. Sähkön ympäristömerkintä pikemminkin tuo saavutettavien (ja mahdollisesti kaupattavien) päästövähennysten lisäksi välttämätöntä markkinointiarvoa ympäristöystävällisesti tuotetulle sähkölle kuluttajan näkökulmasta.

Luonnonsuojeluliiton lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle sähkön alkuperän varmentamisesta löytyy verkosta osoitteesta: http://www.sll.fi/tiedotus/lausunnot/sll/sahko_alkupera