Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Luonnonsuojeluliitto ehdottaa Etelä-Suomeen luonnonsuojelun puiteohjelmaa

Luonnonsuojeluliitto ehdottaa Etelä-Suomeen luonnonsuojelun puiteohjelmaa

(14.10.2003) Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupäällikkö esitti tänään vapaaehtoista suojelua käsittelevässä Helsingin yliopiston tiedotustilaisuudessa, että Etelä-Suomen metsien suojeluun tarvitaan luonnonsuojelulakiin perustuva suojelun puiteohjelma.

 

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain noin prosentti, ja voimakkaan metsätalouskäytön takia vielä pienempi osa niistä on luonnontilaisia tai sen kaltaisia. Etelä-Suomen metsien suojelun tarve on todettu perusteellisesti muun muassa Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä (2000), mutta suojeluohjelman tarpeesta päättäminen on valtioneuvoston toimesta siirretty vuoteen 2007. Tilanne on kestämätön, sillä luonnon monimuotoisuudelle haitallinen metsätalous on samanaikaisesti tehostunut.

"Etelä-Suomen metsien intensiivinen käyttö edellyttää luonnonsuojelulakiin perustuvaa suojeluohjelmaa", luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen toteaa. Metsien suojelulle tulisi pikaisesti asettaa omistajakohtaiset ajalliset ja määrälliset tavoitteet. Luonnonsuojeluliitto ehdottaa Etelä-Suomeen "luonnonsuojelun puiteohjelmaa". Puiteohjelma määrittelisi tavoitteet valtion metsien suojelulle ja ennallistamiselle, kuntien omaehtoiselle metsien suojelulle ja kaavoitukselle, sekä yhtiöiden, yhteisöjen ja yksityisten maiden vapaaehtoiselle ja korvattavalle suojelulle.

Yksityismetsien suojelussa voitaisiin käyttää parhaillaan Metso-ohjelmassa kokeiltavia vapaaehtoisen suojelun keinoja. Näiden ekologiset heikkoudet tulisi kuitenkin tiedostaa. Esimerkiksi vanhan metsän suojeleminen määräaikaisesti ei välttämättä ole kustannustehokasta, jos suojelun teho jää kymmeneen tai kahteenkymmeneen vuoteen. Sen sijaan luonteeltaan määräaikaisia luonnonarvoja, kuten luontaisesti metsäpalon jälkeen syntyviä metsiä, olisi perusteltua suojella määräaikaisesti.

 

LISÄTIEDOT:

  • luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 0400-153 133
  • metsäasiantuntija Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050-582 1107