Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Esitys lohen rannikkokalastuksen muuttamisesta kehnosti valmisteltu

Esitys lohen rannikkokalastuksen muuttamisesta kehnosti valmisteltu

(17.1.2003) Luonnonsuojeluliiton mielestä maa- ja metsätalousministeriön esitys lohen rannikkokalastuksen muuttamisesta on kehnosti valmisteltu.

Lohen kalastuksen säätelyä on menneinä vuosina valmisteltu huolella ja eri osapuolten näkemyksiä kohtuullisen onnistuneesti yhteen sovittaen. Näin luonnonlohen nousu Tornion- ja Simojokeen on voitu turvata ja kanta on jo elpynyt. Lohen nousun varaan on rakentunut matkailupalveluja, joilla Tornionjokivarressa on myös suuri työllisyysmerkitys. Lohen rannikkokalastusta pohtinut maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asettama työryhmä on kuitenkin lähtenyt esityksessään linjalle, joka voi vaarantaa sekä luonnonlohen nousun Tornionjokeen että Itämeren hyljekantojen tulevaisuuden.

Yhdenkin lohikannoille kielteisen tekijän voimistuminen voi aiheuttaa lohikantojen uhanalaistumisen uudelleen. Työryhmä ehdottaa lohen nousun turvaamiseksi luodun kalastuksen säätelyjärjestelmän purkamista ja siirtymistä luonnonlohien erotteluun saaliista. Ongelmallista tässä on valvonta ja luonnonlohen joutuminen moneen kertaan pyydystetyksi ja päästetyksi. Kuolleisuus ensimmäiselläkin pyyntikerralla on 15 prosentin luokkaa, eikä tutkimustuloksia pyydykseen joutumisen stressivaikutuksista ole.

Työryhmä ehdottaa harmaahylkeiden kannan rajua supistamista, vaikka kanta on yhä niin heikko, että sen pyyntimäärä tulee säilyttää tavanomaista metsästysverotusta pienempänä. Lisäksi ehdotetaan metsästysajan pidentämistä kauteen, jolloin hylkeillä on kuutit tai ne ovat viimeisillään kantavina. Muistio ehdottaa käytännössä, että Suomi alkaisi hävittää hylkeitä muidenkin valtioiden puolesta.

Luonnonsuojeluliiton mielestä muistio on esimerkki huonosta säädösvalmistelusta. MMM:n muistion asiapohja ja analysoinnin taso ontuu niin monissa keskeisissä kohdissa, että se on valtion hallinnon tuottamissa dokumenteissa epätavallista. Muistio sisältä asetusehdotuksia, joilla aikaisempaan huolelliseen valmistelutyöhön perustuvat säädökset romuttuisivat. Työryhmään kuului kaksi kalastuselinkeinon ja kaksi MMM:n edustajaa, vaikka sen ehdotusten vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen ja lajiston uhanalaisuuteen olisi tullut tarkastella keskeisenä kysymyksenä.

LISÄTIEDOT: luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, puh. (09) 228 08 215, 0400-153 133