Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Kekepeli testaa, toimiiko työpaikkasi kestävästi

Kekepeli testaa, toimiiko työpaikkasi kestävästi

(24.4.2003) Internetissä on avautunut suomalaisen työn päivän eli vapun alla uusi testi, Kekepeli. Se auttaa arvioimaan toimistotyyppisten työpaikkojen toimintaa suhteessa kestävään kehitykseen. Kekepelin ovat tuottaneet Terveyden edistämisen keskus, Luonto-Liitto, Marttaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

"Pelin olennaisin tekijä on sen moniulotteisuus. Kestävä kehitys mielletään usein yksinomaan ekologiaksi, mutta me olemme sitoneet tähän myös muita kestävyyden aineksia", toiminnanjohtaja Harri Vertio Terveyden edistämisen keskuksesta kertoo.

Pelissä työpaikkoja arvioidaan neljällä ulottuvuudella. Ekologinen ulottuvuus kertoo ympäristökysymysten käsittelystä. Sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat muun muassa työpaikan ilmapiiri, yhteisöllisyys ja päätöksentekotavat. Kolmas alue arvioi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden edistämistä työpaikalla. Yhteisvastuu taas kattaa kotimaisia ja kansainvälisiä tasa-arvoon, osallistumiseen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

"Jokainen ulottuvuus muodostaa jo itsessään laajan kokonaisuuden eikä tällaisella lyhyellä testillä voi tietenkään saada kovin syvällistä kuvaa toiminnasta. Pelissä ei myöskään voida pohtia sitä, mikä merkitys koko työpaikan päämäärällä on kestävälle kehitykselle. Sen sijaan olemme pyrkineet peilaamaan työpaikkojen toimintatapoja. Kekepeli nostaa esille asioita, jotka ovat tuttuja monelle toimistotyöpaikalle ja jotka ehkä heijastavat niiden käytäntöjä laajemminkin", Vertio kertoo.

Kekepelin ajatuksena on saada työpaikat pohtimaan kestävän kehityksen kysymyksiä nykyistä enemmän.

"Monet kestävään kehitykseen liittyvät valinnat tehdään arkielämässä. Kuluttajien valinnoista on puhuttu enemmän, mutta tässä korostetaan työpaikkojen toiminnan merkitystä", Vertio toteaa.

Kekepelin ajatus on toimia lähinnä herätteenä, mutta pelin taustajärjestöt ovat valmiita tarjoamaan kiinnostuneille myös lisätietoja ja koulutusta.

Kekepeli löytyy osoitteesta http://www.kekepeli.net

 

LISÄTIEDOT

  • Terveyden edistämisen keskus: Harri Vertio, puh. (09) 725 30 336 ja Paula Mannonen, puh. (09) 725 30 354
  • Suomen luonnonsuojeluliitto: Jaana Hiltunen, puh. (09) 228 08 245