Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Uuden energian kevät -yritysseminaarin avauspuheenvuoro

Uuden energian kevät -yritysseminaarin avauspuheenvuoro

(29.4.2003) Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskisen avauspuheenvuoro Uuden energian kevät -yritysseminaarissa, joka järjestettiin tiistaina 29.4.2003 klo 9.30-13.00 Helsingissä Ramada Hotel Presidentin Congress Centerin suuressa auditoriossa

Arvoisat kuulijat, hyvät seminaarin osallistujat,

Suomen energiapoliittinen keskustelu jatkuu vilkkaana. Se ryöpsähti uudelleen käyntiin elo-syyskuun vaihteessa järjestetyn Johannesburgin huippukokouksen myötä.

Johannesburgin tuloksia voi pitää monessa suhteessa käänteentekevinä. Sen päätteeksi hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa kirjattiin useita tavoitteita, joihin myös Suomi on sitoutunut:

 • lisätään tuntuvasti uusiutuvien energialähteiden osuutta energian kokonaistuotannossa;
  - poistetaan tuet energiamuodoilta, jotka ovat haitallisia kestävän kehityksen toteutumisen kannalta;
  - kehitetään kotimaisia tehokkaan energiankäytön ohjelmia;
  - edistetään energiateknologioiden tutkimusta ja kehittämistä.

Johannesburgin toimintasuunnitelma sisältää myös tukun laajempia tavoitteita, joilla on suora yhteys kotimaiseen energiankulutukseen:

 • laaditaan 10-vuotinen ohjelma kestävien tuotanto- ja kulutustapojen toimintaohjelmaksi;
  - lisätään investointeja puhtaaseen tuotantoon ja ekotehokkuuteen;
  - lisätään tuotteiden jalostamisesta ja hävittämisestä aiheutuvat ympäristökustannukset niiden hintoihin;
  - toimeenpannaan liikennestrategioita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä;
  - vakiinnutetaan kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä.

Huippukokouksen päätyttyä julkisessa keskustelussa viitattiin toistuvasti kansainvälisen talousfoorumin vertailuihin, joissa Suomi on kaksi kertaa sijoittunut ykköseksi. Näillä viittauksilla pyrittiin luomaan kuva että Suomi on jo tehnyt riittävästi kestävän kehityksen edistämiseksi, ja että se toimii muille esimerkkinä tällä saralla. Tämä on tietenkin aivan kohtuuton väite.

Paljon on vielä tehtävä ennen kuin maamme voi oikeutetusti kantaa johtavan keke-maan manttelia:

 • Suomessa kulutetaan tänä päivänä enemmän luonnonvaroja henkeä kohti kuin missään muualla maailmassa. Tämä hätkähdyttävä tieto julkistettiin Oulun yliopiston alaisen Thule-instituutin toimesta jo kesällä 2000;
  - Suomessa, kuten muualla maailmassa, talouskasvun ja haitallisten ympäristövaikutusten irtikytkentä on edelleen toteutumatta;
  - uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla on meillä vasta alkutekijöissä.

Luonnonvarojen säästeliäämpi ja tehokkaampi käyttö edellyttää tehokkaita taloudellisia ohjauskeinoja. Tämä perusajatus on nyt sisäistetty myös uudessa hallitusohjelmassa, jonka mukaan "verotuksen rakennetta uudistetaan edistämään kestävää kehitystä. Ekologisella verouudistuksella vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, ympäristöhaittoja ja edistetään kierrätystä sekä tuotteiden, niiden kulutuksen ja energiankäytön tehokkuutta."

Uusi hallitus on myös sitoutunut toteuttamaan ydinvoiman lisärakentamisen yhteydessä hyväksytyt lausumat, joiden mukaan se laatii esitykset kivihiilen käytön rajoittamiseksi, energiansäästöohjelman päivittämiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi.

Tämä kaikki kuulostaa lupaavalta. Keinot tavoitteiden toteuttamiseksi ovat kuitenkin vasta hahmottumassa. Sen vuoksi pidimme tarpeellisena kutsua teidät koolle ja pohtia kanssanne energiapolitiikan tulevaisuutta. Keskustelua jatketaan syksyllä järjestettävässä kansainvälisessä seminaarissa, johon kotimaisten asiantuntijoiden ohella on tulossa puhujia myös Euroopan komissiosta, parlamentista ja ulkomaisista tutkimuslaitoksista. Tästä lisää tuonnempana.

Tänään keskitymme kuitenkin energiansäästöön ja uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämiseen. Näistä ja monista muista aiheista lisää seuraavissa puheenvuoroissa.

Kiitoksia teille osallistumisesta, ja hyvää seminaaria kaikille.


Eero Yrjö-Koskinen
toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto