Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Energiamarkkinoiden vastattava voimakkaammin ilmastonmuutoksen haasteeseen

Energiamarkkinoiden vastattava voimakkaammin ilmastonmuutoksen haasteeseen

(2.12.2003)

Energiamarkkinoiden vastattava voimakkaammin ilmastonmuutoksen haasteeseen

- puheenvuoroja avointen sähkömarkkinoiden toimivuudesta

 

Avointen sähkömarkkinoiden haasteena on edistää ympäristöystävällistä sähkön tuotantoa.

Suomen luonnonsuojeluliitto on julkaissut syyskuiseen energiaseminaariinsa perustuen julkaisun, jossa tarkastellaan avointen markkinoiden etuja ja ongelmia ympäristönsuojelun kannalta sekä EU:ssa että kotimaassa. Julkaisun puheenvuoroissa käsitellään sekä EU-tasoisen avautumiskehityksen suuntalinjoja että kotimaisen tilanteen ongelmakohtia. Puheenvuoroissa nousee esiin huoli uusiutuvien energialähteiden käytön hitaasta kasvusta ja energiansäästön unohtamisesta. "Pelkkä avoin kilpailu ei välttämättä johda ympäristön kannalta parhaaseen suuntaan, vaan lisäksi tarvitaan edelleen myös poliittista ohjausta", Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen sanoo.

Julkaisussa arvioidaan, että EU:ssa avautuva kilpailu uhkaa johtaa suurten toimijoiden ylivaltaan. Viime vuosina Euroopan sähkömarkkinat ovat keskittyneet yhä harvempien käsiin. Tällainen kehitys voi vaarantaa avointen markkinoiden perusidean toimivasta kilpailusta. Samalla usein pieniin yksikkökokoihin perustuvien, uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten on vaikea päästä mukaan tiukasti kilpailluille markkinoille. Lisäksi avoimen kilpailun tuomat taloudelliset hyödyt kuluttajille näyttävät päätyvän suurasiakkaille, kun taas pienasiakkaat, kuten kotitaloudet, eivät saa markkinoiden avautumisesta juurikaan etua.

Avoimet markkinat antavat kuitenkin kuluttajalle mahdollisuuden valita tuotteensa esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen perustuen. Suomessa kuluttaja voi varmistua ostamansa sähkön ympäristöystävällisyydestä hankkimalla norppasähköä, jolla on tarkat ympäristökriteerit. Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliitot ovat solmineet sopimuksen Bra miljöval ja Norppa suosittelee ekoenergiaa –merkintöjen ympäristökriteereiden vastavuoroisesta hyväksymisestä. "Norppa suosittelee ekoenergiaa –merkintä on kuluttajalle helpoin tapa varmistua sähkön todellisesta vihreydestä", Luonnonsuojeluliiton ekoenergiavastaava Sirkka Tepponen toteaa.

Julkaisussa käydään läpi myös kotimaan ilmasto- ja energiapoliittista tilannetta. Suomen viimeaikainen hiilidioksidipäästöjen kasvu on johtunut kuivien pohjoismaisten vesivuosien ohella merkittävästi myös lisääntyneestä sähkön kulutuksesta. Sähkön kulutus on lisääntynyt kaikessa toiminnassa – teollisuudessa, palvelualoilla sekä kotitalouksissa. Tämä kulutuksen kasvu uhkaa syödä Suomen mahdollisuudet saavuttaa Kioton pöytäkirjan tavoitteensa. "Sähkömarkkinoille pitää pystyä luomaan tilanne, joka edesauttaa energian tehokasta käyttöä ja johtaa sähkön kulutuksen kasvun taittumiseen", Luonnonsuojeluliiton energia-asiantuntija Simo Kyllönen painottaa.

Julkaisun kirjoittajina on sekä kotimaisia että ulkomaisia asiantuntijoita ja poliittisia päättäjiä. Julkaisu on tehty ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen ja Euroopan parlamentin tiedotustoimiston tuella. Julkaisua voi tilata veloituksetta osoitteesta ekoenergia@sll.fi


Julkaisu on luettavissa pdf-muodossa.

 

LISÄTIEDOT Suomen luonnonsuojeluliitosta: