Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Blogi / Susikonfliktien ratkaisemiseen uudenlaista yhteistyötä

Susikonfliktien ratkaisemiseen uudenlaista yhteistyötä

Luonnonsuojeluliiton petoryhmän jäsen Ulla Räsänen ehdottaa uudenlaisia hälytysryhmiä ratkaisuna paikallisiin susikonflikteihin.

Susilauma-UllaRäsänen.JPG
Kuva: Ulla Räsänen

"Saavuttaa ja säilyttää susikanta suotuisalla suojelutasolla."

Näin on kirjattu ensimmäiseksi tavoitteeksi maa-ja metsätalousministeriön Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa. Siinä kerrotaan myös, että "suotuisa suojelutaso saavutetaan turvaamalla kunkin susilauman elinvoimaisuus".

Ministeriön kirjauksista huolimatta tavoitteet eivät toteutuneet. Suden kannahoidollisen metsästyksen kaksivuotisen kokeilun jälkeen laumat ovat Luonnonvarakeskuksen mukaan vähentyneet. Jopa kokonaisia laumoja on kadonnut.

Kannanhoidollisen sudenmetsästyksen tuli kohdentua nuoriin yksilöihin, mutta toisin vi. Viimeeksi kaksivuotisella kokeilukaudella menetettiin 23 lisääntyvän parin yksilöä (eli alfaa) ja jopa tutkimukseen pannoitettuja susia. Susilauma on tiivis perheyksikkö, joka pitää huolen omistaan. Suden lauma on suden perhe. Yksiavioinen alfapari on ainoa lisääntyvä pari laumassa. Kun alfa-naaras menehtyy, lauma hajoaa ja eri-ikäiset pennut jäävät huolehtimaan itse itsestään.

Maa- ja metsätalousministeriö kaavailee parhaillaan ylimitoitettua metsästyskiintiötä sudelle. Suomen luonnonsuojeluliitto on antanut lausunnon susiasetukseen metsästysvuodelle 2016-2017.

Olen ehdottanut maa- ja metsätalousministeriön sidosryhmätapaamisessa yhteistyötä ratkaisuna paikallisiin susikonflikteihin.

Alueellisista toimijoista voitaisiin koota paikallisia yhteisiä hälytysryhmiä paikallisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi. Kyseessä olisi niin sanottu yhden numeron hälytysjärjestelmä, jossa viranomainen voisi soittaa yhden puhelun ryhmälle, joka kokoaisi itse toimijansa. Alueellisten ryhmien kokoonpano voisi muodostua poliisin organisaatiosta ja maastoryhmästä, jossa olisi edustajat riistanhoitoyhdistyksestä ja luonnonsuojelujärjestöstä. Luonnonvarakeskus ja Riistakeskus voisivat tarvittaessa tukea toimintaa. Ryhmässä olisi varahenkilöjärjestelmä ja koordinaattori.

Nykyisellään riistanhoitoyhdistykset ylläpitävät Suurriistavirka-apua (SRVA), joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tarvitsemme kuitenkin yhteistyöryhmiä, joissa asiantuntijuus vahvistuu. Siksi myös luonnonsuojelujärjestöjen edustus on tärkeää. Poliisi saisi näin tarvittaessa opastusta eläimen lajityypillisestä käyttäytymisestä ja apua laittomien haaskojen ja ravintohoukutinten kartoittamiseen.

Poikkeusluvilla ja poliisin määräyksellä tällä hetkellä toteutettava sudenmetsästys siirtyisi hälytysryhmälle tilanteen arvioimiseksi. Tarvitseeko eläin apua? Onko sen tappaminen perusteltua vai voidaanko se vain karkottaa? Ennen karkotusta pitäisi selvittää suden kulkureitin varrella olevat ravintohoukuttimet ja opastaa niiden poistamisessa. Mikäli päädyttäisiin tappamiseen, ryhmässä olisi tarvittaessa asiantuntija todentamassa juuri vahinkoa aiheuttaneeksi yksilöksi.

Yhteistyön tiivistämisellä ja reaaliaikaisella tiedonkululla voidaan vähentää petovahinkoja.

Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä paikallisten karjankasvattajien kanssa ei-tappavien metodien käytöstä karjan suojaamisessa ja susitietouden välittämisessä on Yhdysvalloissa toimiva Defenders of Wildlife. (http://www.defenders.org/sites/default/files/publications/livestock_and_wolves.pdf)

Tiedustelin millaisia ajatuksia hälytysryhmäehdotus herättää Poliisissa. Itä-Suomen poliisilaitoksen Kuopion pääpoliisiaseman esimies, ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen kommentoi, että poliisi on avoin kaikille ehdotuksille ja toivoo mahdolliselta hälytysryhmältä toimivuutta. Pohjolainen lukeutuu suden kannanhoidollisen metsästyksen puolustajiin, mutta haluaa, että tapahtuneet virheet korjataan. Hänen mielestään "eri toimijat olisi hyvä saada samalle janalle".

Esitetyn hälytysryhmän lisäksi tarvitsemme Suomessa päätoimisen eräpoliisin, joka poliisin yleisten toimivaltuuksien lisäksi suorittaisi kenttävalvontaa yhdessä muiden viranomaisten kanssa, sekä huolehtisi valvontayhteistyöstä eri organisaatioiden kanssa. Päätoimenkuvana eräpoliisilla olisi tulisi olla metsästyksen, kalastuksen, luonnonsuojelun, maastoliikenteen ja luontaiselinkeinojen valvonta.

Maa- ja metsätalousministeriön tulisi tehdä tarvittavat korjausliikkeet erittäin uhanalaisen susikannan pelastamiseksi. Suomella on vastuu myös suden geenivaihdosta Venäjältä Suomen poronhoitoalueen kautta Skandinaviaan. Tämän vuoksi on erittäin huolestuttavaa, että petovihamieliset metsästäjät ovat avoimesti yllyttäneet rajalaumoihin kohdistuvaa sudenpyyntiä Venäjällä, ja tarjoutuneet julkisesti maksamaan tapporahaa uhanalaisesta lajista.


Ulla Räsänen

Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton petoryhmän jäsen

Harri
05.12.2016 21:33

Käykö niinkuin etelä-hämeen ilves laskennoissa muutama vuosi sitten metsästäjiä parituhatta RTK:n apuna muita sidosryhmiä luonnonsuojeluyhd. jne. 7 henkilöä. Tieto keskustelusssa Katja Holmalan kanssa. Puheet helppoa teot vaikeampia

Sulo Suhonen.
05.12.2016 22:36

Niin pitkään, kun Suomen luonnonsuojeluliitolla on asennevamma syyttää karja-pieneläinkasvattajia sekä koiraharrastusmahdollisuuksista huolissaan olevia metsästäjiä petovihaajiksi, on turha näin tölvien kuvitella sopua syntyväksi... Siksi metsästäjät esittävät edelläminittujen susiongelmista kärsivien puolesta, että rajasta sisämaahan päin perustettaisiin 20 km levyisen rajaloikkarisusien vapaa (kuten poronhoitoalue) metsästysoikeudellinen puskurivyöhyke...

Tapani Veistola
07.12.2016 15:43

Emme me Luonnonsuojeluliitossa vihapuhetta harrasta vaan yritämme yhteistyötä kehittää, esimerkkinä tuo ongelmatapausten selvittäjäporukka (SRVA, LUKE/riistakeskus, paikallinen luonnonsuojelija). Mitä rajalaumoihin tulee, niiden varaan ei voi laskea, koska Venäjällä metsästys on täysin vapaata.

suden ruokaa
05.12.2016 21:57

Hei Ulla
Yhteistyön ehdottaminen on erittäinen hienoa ja kannatettavaa. Kaikkien osapuolien tulisi miettiä että mitä yhteistyöllä saavutetaan jotta se olisi sitä kautta joka suuntaan houkuttelevaa. Valitettavasti tässä suurimman henkilökohtaisen menetyksen ja uhkan kantavat ne tahot jotka elävät päivittäin susien keskellä ja ovat kohdanneet sen tilanteen että susi on petona ravintonsa hankkinut väärästä paikkaa eli ihmisen hyötyeläimestä. Jotta saat nämä henkilökohtaisen tragedian kärsineet ihmiset yhteistyöhön, sen tulee olla jotakin jolla tätä uhkaa pystytään selvästi pienentämään tai poistamaan. Onnea valitsemallasi tiellä.

Srva make
05.12.2016 22:12

Suomella on yhteinen susikanta Venäjän kanssa. On turha puhua Suomessa uhan alaisesta eläimestä.

lillukka
06.12.2016 08:12

ampukaa vaan ne pedot pois,ei niiä täällä itärajalla tarvii,,hyvä Tuupovaara ,peukutan puolestanne..todellakin.

Martti
13.12.2016 21:57

tuo sinun kommentti on täysin sairas.

Tapani Veistola
07.12.2016 15:39

Suomessa luokka on erittäin uhanalainen. Asiaa ei edistä se, että metsästäjät ovat uhonneet ajavansa rajalaumoja Venäjälle ja maksavat sikäläisille metsästäjille tapporahaa.

Jalmari
06.12.2016 07:52

Olisi mukava nähdä tällä sivustolla oikean asiantuntijan ja suurpetotutkijan mielipide ,siis henkilön joka itse on nähnyt ja seurannut susia luonnossa (muutenkin kuin ase kourassa) ja tuntisi niiden elinalueet ja tavat , nyt kommentoijat ovat pelkkiä asiantuntemattomia huutelijoita joista tuskin kukaan on edes nähnyt sutta saati sitten tietäisi sudesta oikeasti yhtään mitään .

Musta Kuu
06.12.2016 08:22

Uhanalainen?! Onko se joku vitsi? Uhanalaisuus määritellään maailmanlaajuisesti, lasketaanpa kaikki maailman sudet yhteen ja mietitään sitten sitä uhanalaisuutta!

fakta.
06.12.2016 10:45

Suomeen on pesiytynyt sisäinen pikkuvaltio joka on omistautunut susien suojelijaksi. Siihen kuuluu hallitusherroista hameväkeen asti. Kirjoitellaan susista Krimmin ja Tuhanen yön satuja tietämättä todelisuudesta mitään. Kirjoittajat ovat aivan fiktiouralla kokemusta ei mitään ja korvantaustat märkiä vielä. Kukaan jolla on viran puolesta susi, karhu, ahma, ilves, kanahaukka nimike työtehtävässä. Ei uskalla sanoa ääneen todellist faktaa, siihen katkeaisi uraputki, eikä olisi mitään mahdollista päästä EU.n vahtikoirien joukkoon. Tässä porukassa on liian paljon isokenkäisiä ja suuripalkkaisia tekijöitä, jotka pitävät alaisensa kurissa. Jopa ottaneet polisiltakin vallan puuttua susi ongelmiin. Tämä porukka on pahempi, kuin vapaamuurari porukka. Tässä susiporukassa on hyväveli järjestelmä valloillaan. Susien joukossa on ulvottava susien lailla. Tai käy niinkin eläintarhan pässille. Lampaat valittivat, kun sudet ulvoo yöllä eikä saa nukuttua rauhassa, tee pässi jotakin. Pässi meni nuhtelemaan susia, lupasivat ulvoa hiljempaan. Ulvonta koveni vain, jolloin susi meni ja puski sususia nurin. Ulvonta loppui, mutta jatkui muutaman yön perästä. Pässi meni uudestaan kovistelemaan susia, nytpä sudet hyökkäsivät pässin kimppuun ja söivät pässin suihinsa. Näin käy myöskin niille jotka uskaltaisivat avata suunsa susia ja karhuja vastaan. YYA sopimu venäläisten metsästäjien kanssa on hyvä ratkaisu. Häntiä ei pidä tuoda suomeen, rauhoitetun ja suojellun suden häntä jollain kotona, käy samoin kuin Pohjanmaan munankerääjälle joka osti rauhoitettujen lintujen munia kokoelmaansa.

Tapani Veistola
07.12.2016 15:46

Suden suotuisan suojelun tason on tavoitteeksi säätänyt Suomen eduskunta. Ongelmayksilöiden poiston olemme aina hyväksyneet. Jos rajalaumat hävitetään Venäjän puolella, se pitää ottaa huomioon myös Suomen lupamäärässä niitä vähentävänä tekijänä.

ixeciklucef
21.03.2017 08:03

http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/

odiwaut
21.03.2017 08:03

http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/

upuvudiregau
21.03.2017 08:21

http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/

usidiveiy
22.03.2017 10:46

http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/

Serocron
04.08.2017 15:59

<a href=http://kosmetyki-profesjonalne.eu/kosmetyki-homeopatyczne/>kosmetyki-profesjonalne.eu</a> - profesjonalne kosmetyki.

uerogetifit
24.09.2017 09:03

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

ojovusi
24.09.2017 09:03

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

ahahehik
24.09.2017 09:16

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

otivuki
25.09.2017 03:25

http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor <a href="http://usbuy-ventolin.com/">usbuy-ventolin.com.ankor</a> http://generic-levitracheapest-price.com/

kamagra 100mg chewable tablets india
29.03.2018 08:20

buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra reviews side effects</a>
kamagra 100 chewable tablet kaufen
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg side effects</a>
kamagra jelly 100mg usa
http://kamagradxt.com/
kamagra com

kamagra 100mg
31.03.2018 14:46

kamagra gold reviews
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg reviews</a>
kamagra 100mg tablets for sale in use
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra 100mg oral jelly india
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly wirkungszeit

Lisää kommentti

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.