Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Blogi / Luonnonsuojeluliitto on tutkimuksen mukaan aktiivisin ympäristöjärjestö vaikuttamistyössä – mitä se tarkoittaa?

Luonnonsuojeluliitto on tutkimuksen mukaan aktiivisin ympäristöjärjestö vaikuttamistyössä – mitä se tarkoittaa?

Vuoden viimeinen tehokas työviikko alkoi Luonnonsuojeluliitossa mukavasti, kun useat mediat uutisoivat valtioneuvoston teettämän lobbaustutkimuksen tuloksista. Suomen luonnonsuojeluliitto pääsi valtakunnallisessa vertailussa jaetulle sijalle neljä yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Luonnonsuojeluliitto toimii aktiivisesti työryhmissä ja pitää yhteyttä virkamiehiin ja päättäjiin, mutta ajoittain tarvitaan myös suoraa toimintaa luonnon puolustamiseksi, kuten viime kevään metsähallituslain korjaamiseksi. Kuva: Emmi Holopainen

Helsingin yliopiston toteuttamassa "Kuka pääsee mukaan? Miten järjestöjen ääni kuuluu lakien valmistelussa" -tutkimuksessa pyydettiin virkamiehiä nimeämään viisi valtionhallinnon ulkopuolista organisaatiota, joiden kanssa he ovat olleet eniten epävirallisessa vuorovaikutuksessa mielestään merkittävissä säädösvalmisteluhankkeissa. Virkamiesten vastauksista erottuu kolmen supervaikuttajan kärkijoukko: Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK).

Tutkimus siis vahvistaa kansan parissa yleisesti tunnetun tiedon, että grynderien vaikutusvallan alla pyristelevät kunnat, suuryritykset edunvalvojineen ja keskustan erityissuojeluksessa olevat jyväjemmarit määräävät tässäkin maassa kaapin paikan. Yllättyikö kukaan? 

Juhlan paikka on se, että kolmen supervaikuttajan takaa jaetulle neljännelle sijalle nousevat rinta rinnan Metsäteollisuus ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Nämä viisi siis ovat eniten epävirallisessa vuorovaikutuksessa lakeja valmisteleviin virkamiehiin. Saavutus on sitäkin merkittävämpi, kun ottaa huomioon, että Luonnonsuojeluliitto tekee vaikuttamistyötä kourallisella ihmisiä, suppeammalla aihealueella ja paljon pienemmällä budjetilla kuin kärkisijoja miehittävät edunvalvontajätit.

Virkamiehet perustelevat sidosryhmien kuulemista sillä, että eri eturyhmien kuuleminen on osa toimivaa demokratiaa, koska ne edustavat erilaisia yhteiskunnallisia intressejä. Lisäksi järjestöillä on asiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa. 

Tällä "lobbaustyöllä" on monen mielessä hieman kitkerä sivumaku; viherleimasimeksi joutuminen pelottaa. Suomen luonnonsuojeluliitossa tähän valmistelutyöhön osallistuminen on kuitenkin aina nähty tärkeänä, ja olemme saaneet siinä paljon tuloksia 60- ja 70-lukujen vesiensuojelutyöstä ja kansallispuistokomiteasta alkaen. Luonnonsuojeluliitto oli myös täydellä höyryllä mukana, kun Suomeen perustettiin ympäristöministeriötä 80-luvun alussa.

Tälläkin hetkellä Liitolla on edustus noin sadassa erilaisessa valtiollisessa työryhmässä tai muussa toimikunnassa. Harvalukuista työntekijäjoukkoa täydentää onneksi joukko asiansa osaavia vapaaehtoisia, jolloin työmäärä, osaaminen ja tietämys jakaantuu Liitossa laajemmalle joukolle. Tähän työhön toivotamme aina mukaan myös uusia, osaavia ja kyntensä näyttäneitä vapaaehtoisia, jotka sitoutuvat Luonnonsuojeluliiton tavoitteisiin. 

Vaikka koskaan emme saa kaikkia tavoitteitamme läpi, ja välillä tulee turpiin oikein kunnolla, mukana olemalla pysymme silti kärryillä hallinnossa puhaltavista tuulista ja saamme ensi käden tietoa siitä, mitä luonnon pelastamiseksi ja tuhoamiseksi Suomessa suunnitellaan. 

Luonnonsuojeluliitto on usein ollut myös ajatuksineen aikaansa edellä. Aikoinaan niin vesiensuojeluvaatimusten, Natura-suojeluohjelman kuin rikkidirektiivinkin piti ajaa Suomi konkurssiin, mutta pinnalla olemme edelleen. Tällä hetkellä puolestaan on vallalla harhaluulo, että hyvinvointimme vaatii metsänhakkuiden merkittävää lisäämistä siitä huolimatta, että hakkuiden lisääminen vähentää metsiin ja maahan sitoutunutta hiiltä ja vaarantaa luonnon monimuotoisuutta. Suomen luonnonsuojeluliitto joutuu jälleen puolustamaan luontoa ja toimimaan em. supervaikuttajien vastavoimana.

Jotkut asiat eivät ensi silmäyksellä vaikuta välttämättä edes siltä, että luonnon puolustajan kannattaisi niistä kiinnostua. Nytkin seuraamme ns. "yhden luukun" pyrkimystä ympäristöluvituksessa. Tämä tarkoittaa, että ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan lakia, jonka tavoitteena on erilaisten ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen, jolloin luvan vaikkapa teollisuustoiminnan aloittamiseen saisi sujuvasti yhdeltä viranomaiselta eli ”yhdeltä luukulta”. Sujuva ja ymmärrettävä lupamenettely on toki kaikkien etu, mutta hankkeen lähtökohdissa painottuu vahvasti asiakkaiden ja viranomaisten välinen suhde, minkä seurauksena ympäristö voi jäädä heikoille. Siksi Luonnonsuojeluliitto on mukana tämänkin hankkeen ohjausryhmässä pitämässä luonnon puolta. 

Tietenkin myös parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskeva lakiesitys on Luonnonsuojeluliiton näkökulmasta erittäin merkityksellinen hanke, sillä kaavoitus on luonnonsuojelun tärkeä toteuttamiskeino ja ohjaa rakentamista ja luonnon muuttamista. Nyt käsittelyssä olevilla muutoksilla Suomen hallitus pyrkii ympäristöviranomaisten valvonnan vähentämiseen, mikä siirtäisi kaavoituksen valvontavastuuta suoraan myös Luonnonsuojeluliiton jäsenyhdistyksille.

Tehokkaimmista luonnonsuojelun keinoista on aina syytä käydä keskustelua. Myös lobbaustyön tehokkuutta on mietittävä kriittisesti. Jonkun mielestä saattaa vaikkapa olla parempi irrottautua luontoa tuhoavasta koneistosta ja luoda omaa paikallisyhteisöjen verkostoa paikallisrahoineen ja lähiruokineen. Aina on vaarana, että Luonnonsuojeluliittoakin kuullaan kohteliaasti muttei oikeasti kuunnella. Siksi tarvitaan erilaisia, toisiaan täydentäviä toimintatapoja.

Tutkimuksesta uutisoi tänään mm. Iltalehti, Turun Sanomat ja Kaleva.

 

Jouni Nissinen
Kirjoittaja on luonnonsuojeluliiton luonnon- ja ympäristönsuojelun esihenkilö

Larryjef
13.05.2017 11:50

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

Lisää kommentti

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.