Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to hakee ym­pä­ris­tö­oi­keu­den asiantuntijaa ajalle 1.10.2023-29.2.2024

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, jolla on 160 paikallisyhdistystä ja lähes 30 000 jäsentä ympäri Suomen. Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa niin valtakunnallisesti kuin paikallistasollakin luontokadon, ilmastokriisin ja ylikulutuksen ratkaisemisessa.

Ympäristöpolitiikkatiimi on vahva asiantuntija- ja vaikuttajaviestintätiimi, joka työskentelee erityisesti ilmastoasioiden, luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä kaivosasioiden parissa. Teemme työtä sekä kansallisen ympäristöpolitiikan että EU-politiikan parissa.

Mitä haemme

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 • soveltuvia opintoja ympäristöoikeuden alalta (esimerkiksi OTK, OTM, HTM, ON, FM), sujuvaa suomea sekä vahvaa englantia
 • suomalaisen ja EU-lainsäädännön sekä ympäristöhallinnon tuntemista
 • esimerkiksi luonnonsuojelu-, vesi-, kaavoitus- ja kaivoslainsäädännön tuntemusta
 • hyviä tiimityöskentely ja vuorovaikutustaitoja
 • stressinsietokykyä.

Eduksi katsomme myös

 • aikaisempaa kokemus yhdistyksistä
 • viestinnällistä osaamista
 • suomalaisen poliittisen järjestelmän tuntemusta
 • aiempaa työkokemusta ympäristöjuridiikan alalta.

Mitä tarjoamme

Työnkuvaan kuuluu:

 • pääpaino työssä on liiton lainvalmistelutyöhön osallistuminen ja valtakunnallinen vaikuttaminen ympäristölainsäädäntöön
 • yhteydenpito eri sidosryhmiin kuten viranomaisiin ja poliittisiin vaikuttajiin
 • lisäksi Luonnonsuojeluliiton piirijärjestöjen ja yhdistysten auttaminen luonnon- ja ympäristönsuojelun lakiasioissa.

Tarjoamme määräaikaisen työsuhteen, jonka palkkaus on työkokemuksesta riippuen Luonnonsuojeluliitossa noudatettavan palkkataulukon mukaisesti noin 2700-3200/kk, palkkaluokka PR2. Työehtosopimus on Erton yleinen runkosopimus. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta. Tarjoamme innostavan ja motivoituneen työyhteisön sekä mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan ja kehittyä asiantuntijana suomalaisen luonnonsuojelun näköalapaikalla.

Työpiste sijaitsee Luonnonsuojeluliiton keskustoimistolla Helsingin Lauttasaaressa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista ja iltatöitä. Työssä on joustava etätyömahdollisuus.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 17.9.2023 osoitteeseen hr@sll.fi otsikolla “Ympäristöoikeuden asiantuntija”. Liitä hakemukseen ansioluettelo, hakukirje sekä suosittelijoiden yhteystiedot. Pidämme haastattelut 18.9. alkavalla viikolla Helsingissä.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen puh: 050 5323 219

Lisätietoja soittoaikoina: 12.9. klo 14-16 ja 13.9. klo 14-16

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa