Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Metsästyslakiin tehdään pieni sanamuutos, jolla ei ole merkitystä koska se vastaa jo olemassa olevaa käytäntöä.

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

Muutos tulisi metsästyslain 41 a §:ään poikkeusluvissa: suojelutason säilyttämistä -> suojelutason säilyttämistä tai saavuttamista. Kyseessä on pieni vesitys, mutta se on EU:n oikeuskäytännössä ja sen on sekä hallinto että tuomioistuimet tienneetkin.

HE 288/2022 vp.
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
MmV 30.11.2022

 

HE 288/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Muutoksen merkitys on pieni

Kuten HE:ssä todetaan, muutoksen merkitys ei ole suuri.

”Metsästyslain 41 a §:n soveltamiskäytäntö vastaa jo nykyisin EU-tuomioistuimessa vahvistettua tulkintalinjaa, jonka mukaan poikkeuksia voidaan myöntää poikkeuksellisesti silloin, kun on asianmukaisesti osoitettu, että niillä ei entisestään huononneta kyseisten kantojen epäsuotuisaa suojelun tasoa tai estetä kyseisten kantojen suotuisan suojelun tason ennalleen saattamista.”

Suhde metsästyslain kestävän käytön pykälään

Lain muita pykäliä sovellettaessa pitäisi entistä useammin muistaa kestävän käytön tavoitepykälä (20 §) ja varovaisuusperiaate:

”Metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä.”

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa