Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kaivoslakia täytyy parantaa eduskunnassa

Kaivoslain uudistus etenee eduskuntaan. Vaikka uudistusta on valmisteltu pitkään, sille asetetut hallitusohjelman tavoitteet jäivät työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa lakiuudistuksessa suurelta osin saavuttamatta, arvioi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kuva: Mika Maliniemi / Aviation Studio / Suomen Luonto

Suomen ympäristökeskus totesi jo vuoden 2021 syksyllä selvityksessään, ettei kaivoslakiluonnos juurikaan paranna ympäristönsuojelun tasoa. Myös Lainsäädännön arviointineuvosto toi kesällä lausunnossaan esille kaivoslain vaikutusten arvioinnin vakavat puutteet, koska esitysluonnoksesta ei selviä riittävän tarkasti, kuinka suuri muutos ehdotuksilla saavutetaan suhteessa aikaisempaan kaivosten ympäristönsuojelun tasoon.

“Kaivoslain osittaisuudistus on kuitenkin pieni askel oikeaan suuntaan, ja hallituksen esitys tulisi hyväksyä eduskunnassa, etteivät uudistuksella saavutettu hyödyt valu kokonaan hukkaan”, kuvaa Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen.

Luonnonsuojeluliitto jätti kesäkuussa huomautuksen kaivoslain työryhmän työn tuloksista. Työryhmän työstä ei ollut mahdollista jättää eriävää mielipidettä, koska työryhmä toimi tavallisuudesta poiketen vain työ- ja elinkeinoministeriön virkatyön tukena, eikä työryhmän työstä tehty loppuraporttia. Liitto on ihmetellyt edellä kuvattua käytäntöä, joka ei ole omiaan lisäämään laivalmistelun läpinäkyvyyttä.

Kansalaisten kannattaa olla aktiivisia

Kaivoslaki ja sen uusi luonnos eivät mahdollista yhteiskunnan eri intressien vertailua kaivoslupaharkinnassa. Valtio ei esimerkiksi kykene estämään edes geopoliittisesti Suomen kannalta vahingollisia kaivoshankkeita, kuten kohua herättänyttä Kolin varausta. Kaivoslakiin tulisi saada tämän vuoksi valiokuntakierroksella kirjaus siitä, että valtio voi tilanteen vaatiessa estää malminetsintä- ja kaivoslupien myöntämisen valtion intressin ja esimerkiksi energiaomavaraisuuden nimissä.

Kaivoslakiuudistus siirtyy ensin valiokuntakäsittelyyn, jonka kesto riippuu siitä, kuinka monen valiokunnan käsiteltäväksi lakiuudistus lähetetään. On odotettavaa, että lakiuudistus lähetetään ainakin ympäristö- ja talousvaliokunnan käsiteltäväksi. Kansalaiset voivatkin vielä pyrkiä vaikuttamaan uudistukseen laittamalla viestiä kaivoslakiuudistusta käsittelevien valiokuntien jäsenille.

“Seuraavan hallituksen täytyy tehdä kaivoslain kokonaisuudistus, joka ottaa huomioon luonnonsuojelutavoitteet, maanomistajien omaisuudensuojan sekä mineraalien kestävän käytön”, toteaa Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

 

Lisätietoja: 

Matti Kattainen, ympäristöjuristi, p. 044 7785 013, matti.kattainen(a)sll.fi
Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa