Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lumen kaataminen mereen Helsingissä on askelta lähempänä loppua

Lumen kaataminen mereen Helsingin kantakaupungissa on Helsingin ”erikoisuus”. Lumen mukana Itämereen päätyy tonneittain roskaa ja mikromuovia. Nyt ely-keskus vaatii Helsinkiä hakemaan toiminnalle ympäristöluvan. Tärkeintä on saada asia kuntoon ensi talveksi, kirjoittaa toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Lumen kaato mereen on ongelma Helsigin kantakaupungissa. Kuva: Satu Susanna/Unsplash

Helsinki on ainoa kunta, jossa lunta kipataan suoraan mereen. Luonnonsuojeluliitto on arvostellut toimintatapaa ja vaatinut sen lopettamista ainakin vuodesta 2005 alkaen. Olemme olleet yhteydessä päättäjiin ja tiedottaneet asiasta.

Kaupungilla on nyt hyvä peruste lopettaa lumen kaataminen mereen, koska Uudenmaan ely-keskus velvoitti kaupunkia hakemaan toiminnalle ympäristölupaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ely-keskus katsoo, että lumen kippaaminen mereen aiheuttaa vaaran ympäristön pilaantumisesta.

On selvää, että vaara ympäristön pilaantumisesta on olemassa. Ympäristöministeriön selvityksen mukaan mereen päätyy Helsingin Hernesaaresta lumen mukana muun muassa monta tonnia roskaa ja viisikymmentä miljoonaa mikromuovipartikkelia. Jo valmiiksi herkässä tilassa oleva Itämeri ei tarvitse tällaista lisäkuormitusta.

Luonnonsuojeluliitto on esittänyt, että lumen kaataminen mereen pitäisi kieltää lailla. Ympäristöministeriö ei ole kuitenkaan halunnut tehdä lakia, joka koskisi vain yhtä paikkaa Suomessa. ”Lex Hernesaari” on koettu ministeriössä liian isoksi työksi, kun Helsinki voisi lopettaa lumen dumppaamisen mereen ihan itse.

Luonnonsuojeluliitto yritti saada kieltoa myös joulukuussa hyväksyttyyn Itämeren merenhoitosuunnitelmaan. Sekään ei toteutunut, mutta toi esiin toiminnan ympäristöluvan tarpeen.

Asiaa selvittäessämme ilmeni, että Helsinki oli hakenut Uudenmaan ely-keskukselta lausuntoa lumenkaadon ympäristöluvan tarpeesta jo vuonna 2019. Kaupungin omakin ympäristöviranomainen oli tullut siihen tulokseen, että ympäristölupa olisi tarpeen. Kiirehdimme päätöstä kirjoittamalla valmistelijoille.

Uudenmaan ely-keskus teki päätöksen 11. huhtikuuta. Se velvoittaa kaupungin hakemaan ympäristölupaa 30. syyskuuta mennessä.

”Roskat sekä mikromuovi ja niiden sisältämät haitalliset aineet kulkeutuvat ainakin osittain myös laajemmalle kippauspaikan ympäristöön ja ne voivat myös päätyä ja kertyä eliöihin. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan toiminnasta saattaa näin ollen aiheutua ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiseen vesistön pilaantumiseen rinnastettavaa pilaantumista merialueella.”

Pallo on nyt Helsingin kaupungilla. Se voi lopettaa toiminnan itse hoitamalla lumihaasteet muilla keinoilla myös kantakaupungissa – niin se tekee nimittäin muuallakin kaupungissa. Erilaisia selvityksiä ja kokeiluja vaihtoehdoista on tehty myös kaupunginvaltuuston vaatimuksesta. Tärkeintä on saada asia ensi talveksi kuntoon.

Tapani Veistola

Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja. 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa