Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kipeästi kaivattu kaivoslain uudistus on jäämässä vaisuksi

Suomen kaivoslakia pitää uudistaa, jotta arvokkaat luontokohteet pystyttäisiin turvaamaan kaivostoiminnan haitoilta. Esimerkiksi Sodankylässä sijaitseva Viiankiaapa on vaarassa, koska kaivosyhtiö AA Sakatti Mining Oy suunnittelee kaivosta moninkertaisesti suojellun aapasuon alle.

Valmisteilla oleva kaivoslain uudistus on vesittymässä ympäristönsuojelun osalta.

Teksti Hannu Toivonen, kuva Kaija Kiuru
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 4/2021

”Toivoimme tästä todellista uudistusta, mutta muutokset ovat jäämässä aika kosmeettisiksi. Tässä ei haluttu näemmä ottaa suurempaa loikkaa kohti kestävämpää kaivostoimintaa”, Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen sanoo.

Kattaisen mukaan lakiuudistuksessa on useita epäkohtia. Se ei estä muun muassa kaivostoimintaa ja malminetsintää luonnonsuojelu- ja muilla herkillä alueilla. Kaivostoiminnan ympäristöhaitoille ei olla muutenkaan asettamassa tarpeeksi tiukkoja säädöksiä.

Myös kaivosyhtiöille asetettavat vakuudet ympäristöhaittojen korvaamisesta ovat jäämässä liian pieniksi. Jos vakuudet ovat riittämättömät, kaivosyhtiöiden aiheuttamat ympäristötuhot jäävät valtion ja sitä kautta veronmaksajien hoidettavaksi.

”Tulevissa kaivoksissa riskit ovat kertaluokkaa isompia, koska uudet kaivokset ovat entistä suurempia.”

Suomen ympäristökeskus Syke on arvioinut, että lakiuudistus parantaa vain vähän ympäristönsuojelun tasoa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vuonna 2011 säädetty kaivoslaki uudistetaan. Muutoksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Kattaisen mukaan hallituksen asettamat tavoitteet eivät ole näillä näkymin toteutumassa.

Myös eduskunnan käsittelyyn päätynyt Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite on vaatinut kaivoslain uudistamista.

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että kaivoslakiin pitää kirjata, että ennen kaivosluvan hakemista kaivoksella pitäisi olla ympäristölupa. Lain sanamuotoja tulisi myös tiukentaa siten, että kaivokset saisivat aiheuttaa vain vähäisiä ympäristöhaittoja.

”Laissa säilyvä sanamuoto ’huomattavia ympäristöhaittoja’ on liian korkea, eikä se ole muutos nykyiseen tilaan.”

Kattainen tähdentää, että erityisen tärkeää olisi estää kaivostoiminta luonnonsuojelu- ja herkillä alueilla sekä nostaa vakuuksien rahamäärällistä tasoa merkittävästi.

Lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle vuoden lopulla, ja eduskunnan käsittelyyn se on tarkoitus saada alkuvuodesta. Luonnonsuojeluliitto on ainut ympäristöjärjestö, joka on mukana työ- ja elinkeinoministeriön lakia valmistelevassa työryhmässä.

Vaikuta!

Kannata keväällä jätettyä Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloitetta. Aloitteen tarkoituksena on suojella vesistöjä ja muita arvokkaita luonto- ja kulttuurialueita kaivostoiminnan haitoilta.

Se määrittäisi alueet, joilla ei voisi harjoittaa kaivostoimintaa ja malminetsintää.

Niitä olisivat esimerkiksi luonnonsuojelualueet, kansallispuistot, erityisen arvokkaita luontotyyppejä sisältävät alueet ja saamelaisten kotiseutualue. Aloite ylitti lokakuussa 50 000 kannatusilmoituksen rajan ja menee eduskunnan käsiteltäväksi.

kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8561

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Jaa sosiaalisessa mediassa