Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

I-luokan ammattikalastajan määritelmää tarkastetaan, mikä estää eräitä väliinputoajatilanteita.

HE 20/2021 vp

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

MmV Kirjallinen asiantuntijalausunto 9.3.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kyseessä on varsin tekninen muutos I-ryhmän kalastajan määritelmään.

Sillä voidaan ennaltaehkäistä joidenkin kalastajien kohdalta ikäviä väliinputoamistilanteita.

Emme näe hallituksen esityksessä ongelmia.

Yhteenvetona toteamme, että hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava.

Lisätietoja

– suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa