Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lähiluonto innoittaa lahjoittajaa ja varainhankkijaa

Miten saada
ihmisten huomio, kun he selaavat ja svaippaavat?

Toimitus Jenni Hamara
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 1/2021

Työni on hankkia varoja luonnonsuojeluun. Työnsarka on siis rajaton. Täytyy priorisoida ja kohdentaa aikansa. Sosiaalisen median kanavat liittyvät olennaisesti työhöni. Suunnittelen postauksia ja mainoksia, joilla ihmiset saadaan innostumaan lahjoittamisesta luonnolle.

Työn tulokset näkyvät konkreettisesti numeroina. Tulee hyvä fiilis, kun näkee, että taas on tullut uusia jäseniä ja kuukausilahjoittajia.

Minulle sopii rooli, jossa voin suojella luontoa läppäriä näppäillen. Luonnonsuojeluliiton entistä ympäristöjuristia Pasi Kalliota lainaten “luonto on parasta paperilla”. Luonnonsuojelijan ei tarvitse olla himoluonnossaliikkuja.

Koronavuonna lähiluonto on antanut minulle voimavarat työntekoon. Luonnossa liikkuminen konkretisoi, minkä eteen teen työtä. Myös lahjoituksissa näkyy, että uudet ihmiset ovat löytäneet luonnon. Erityisesti Luonnonsuojeluliiton jäsenyys kiinnostaa: viime vuonna jäsenmaksun maksoi yli 800 jäsentä enemmän kuin sitä edeltävänä.

Omassa opinnäytetyössäni tutkin jäsenten ja kuukausilahjoittajien kokemaa ympäristöahdistusta ja luontosuhdetta. Tutkimuksessani vahvistui havainto siitä, että suomalaisille metsät ovat rakkain ympäristö. Tietoisuus lähimetsien merkityksestä kasvoi entisestään koronavuonna.

Varainhankinnassa poikkeusvuosi on näkynyt niin, ettei feissausta ole tehty eikä tapahtumia ole järjestetty. Verkon merkitys on korostunut. Miten saada ihmisten huomio, kun he selaavat ja svaippaavat, mutteivät jaksa keskittyä?
Uskon, että tulevaisuudessa lahjoitus liittyy yhä useammin kuluttamiseen. Ilmastopäästöt halutaan hyvittää jo tuotetta ostaessa. Vastuullinen kuluttaminen ja kompensaatio ovat nousussa. Meillä on Luontokaupan kautta ilmiöön näköalapaikka.

Nousussa on myös testamenttilahjoittaminen. Ihmisellä, joka haluaa testamentata omaisuutensa luonnonsuojeluun, on yleensä lämmin luontosuhde. Ihmiset ovat huolestuneita globaalista ilmastonmuutoksesta ja toisaalta omasta lähiluonnosta. Luonnonsuojeluliitto on monelle kanava, jonka kautta voi toimia.”

Tapio Yli-Kätkä
Varainhankinta-asiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliitto

Lahjoita luonnolle

Luonnonsuojeluliiton kuukausilahjoittajana voit valita kohteeksesi uhanalaisten lajien suojelun, elinympäristöt kuten metsät, suot ja vedet, ilmastotyön tai tehdä yleislahjoituksen Suomen luonnolle.

sll.fi/lahjoita

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Jaa sosiaalisessa mediassa