Suomen Luonto -lehti: Vuoden turhake on kertakäyttögrilli

Suomen Luonto -aikakauslehti on valinnut vuoden 2020 turhakkeeksi kertakäyttögrillin. Valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota kertakäyttöiseen kuluttamiseen ja jätteiden määrän lisääntymiseen. Jokainen suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä noin 550 kiloa vuodessa. Määrä on kasvanut viime vuosina, ja etenkin sekajätettä syntyy entistä enemmän.

Lue lisää

Metsähakevoimaloiden tuotantotuki lopetetaan

Kannatimme hallituksen esitys tuotantotukijärjestelmän sulkemisesta metsähakevoimaloiden osalta. Tukijärjestelmä on menettänyt merkityksensä päästökaupan hinnan noustua. Mielestämme puun polttoa voisi ennemminkin verottaa.

Lue lisää

Metsityksen tukeminen on ongelmallista

Mielestämme metsitys ei ole paras keino kasvattaa hiilivarastoja. Jos siihen ryhdytään tulisi perinnebiotoopit ja arvokkaat kohteet rajata toimien ulkopuolelle, ja arvioida metsityksen kustannustehokkuutta ja ilmastovaikutuksia.

Lue lisää

Bioenergian kestävyys täytyy varmistaa

Bioenergian raaka-aineiden sääntely on jäänyt uusiutuvan energian direktiivissä riittämättömäksi, eikä pelkästään direktiivin soveltaminen välttämättä anna todenmukaista kuvaa kasvihuonekaasuvaikutuksista.

Lue lisää

Itämeren alueen ympäristöjärjestöt: Itämeren suojelu on epäonnistunut – jatkossa on tehtävä enemmän ja paremmin

Itämeren alueen ympäristöjärjestöt vaativat tänään alkavaa Helcom-kokousta täydentämään Itämeren suojelun toimintaohjelmaa merkittävästi. Erityisen tärkeää on saada toimintaohjelmaan riittävän vahvat toimenpiteet vedenalaisen melun vähentämiseksi, Itämeren uhanalaisten lajien, kuten ankeriaan ja pyöriäisen, suojelemiseksi sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien minimoimiseksi.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.