Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Valituslupajärjestelmä tappaa valtaosan jatkovalituksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siksi kokemuksia muista laeista pitäisi tutkia ennen valituslupajärjestelmän lisäämistä kuntalakiin.

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

 

06.09.2019

Asia: VM/642/03.01.00/2019

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Ymmärrämme toki KHO:n halun valikoida valitusmassasta vain kiinnostavimmat jutut. Suomen luonnonsuojeluliiton kokemukset valituslupajärjestelmästä muissa laeissa ovat kuitenkin kansalaisten ja järjestöjen muutoksenhakuoikeuden kannalta hyvin huonoja.

Suuri valtaosa valituslupahakemuksista hylätään. Niin käy nykyään usein jopa viranomaisten valituksille. KHO:n eväämispäätöksissä ei useinkaan ole kunnollisia perusteita. Muutoksenhakijalle tulee oikeastaan vain 510 euron lasku.

Valituslupajärjestelmä heikentää muutoksenhakuoikeuden lisäksi osallistusmisoikeutta. Mahdollisuus siitä, että oikeudellisesti kyseenalaiset päätökset menevät maamme kovimpaan oikedelliseen tulikokeeseen, vähenee. Päättäjät voivat kokeilla laillisuuden rajoja, kun riski jäädä siitä kiinni vähenee.

Valituslupajärjestelmän toimivuudesta ja muiden toimijoiden kokemuksista pitäisi tehdä laajempi selvitys ennen sen laajentamista kuntalakiin.

[Toimeksi saaneena]

Veistola Tapani

 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa