Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

TANKKI

Haluatko parantaa maailmaa ja vaikuttaa asioihin? Tankki on 18–25-vuotiaille nuorille tarkoitettu ajatushautomo, jossa pääset ottamaan kantaa nykyiseen kulutuskulttuuriin ja etsimään kestävämpiä ratkaisuja arkeen. Tankki käynnistyy elokuun lopulla Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Ahdistaako hillitön kuluttaminen? Oletko kyllästynyt kertakäyttökulttuuriin?

Paras tapa taltuttaa ympäristöahdistus on etsiä tietoa ja muuttaa omaa toimintaa – sekä auttaa muita tekemään sama. Suomen luonnonsuojeluliiton Tankki on 18–25-vuotiaille nuorille suunnattu ajatushautomo, jonka tarkoituksena on pohtia luonnonvarojen järkevää käyttöä, kyseenalaistaa totuttuja tapoja ja löytää parempia ratkaisuja arkeen.

Tankin vapaaehtoisena tapaat asiantuntijoita ja ympäristöviestinnän osaajia, opit mediaduunista ja vaikuttamisesta sekä kartutat tietoa ja osaamista Tankin kolmesta teemasta: vaatteet, ruoka ja matkustus. Teemojen mentoreina toimivat trashionista ja ekologisen vaatehuollon asiantuntija Outi Les Pyy, suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää WWF:ltä sekä luontokuvaaja ja outdoor-toimittaja Marinella Himari. Mentoreiden lisäksi opit paljon myös Tankin puitteissa järjestettäviltä tutustumiskäynneiltä sekä työpajoissa vierailevilta aktivisteilta ja tekijöiltä.

Tankin pilottikaupungit syksyllä 2018 ovat Helsinki, Jyväskylä ja Rovaniemi. Tankki aloittaa toimintansa elokuun lopulla ja kokoontuu viikoittain lokakuulle saakka. Tapaamiset ovat lähinnä iltaisin. Tankkilaiset julkaisevat oivalluksensa lokakuun lopulla toteutettavassa somekampanjassa.

Lisätietoja Tankista antaa projektikoordinaattori Hanna Linkola, hanna.linkola@sll.fi, 0400 412 575.

Tankin omistaa ja sen toteutuksesta vastaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Tankin rahoittaa Sitra. Markkinoinnin kumppanina Tankissa toimii suunnittelutoimisto Måndag.

tankki_hanke_logot_web

Projektikuvaus

 

Tavoitteet

 • Innostaa uusia, nuoria ihmisiä mukaan luonnonsuojelutyöhön ja sen kehittämiseen

 • Nostaa esiin sekä hyvien kulutusvalintojen että jakamisen, kierrättämisen ja korjaamisen

 • positiivisia ympäristövaikutuksia

 • Luoda uusia toimintamalleja ympäristötyön ja luonnonsuojelun vapaaehtoiskentälle

 • Kasvattaa SLL:n yhteistyöverkostoa julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla

 • Konkretisoida SLL:n ja Sitran tavoitteet kestävämmästä ja resurssiviisaammasta tulevaisuudesta

 • Olla helposti monistettava tulevina vuosina seuraavissa kaupungeissa

Tankki. Hankkeen keskiössä on syksyllä 2018 kolmeen suomalaiseen kaupunkiin perustettava ajatushautomo Tankki. Se on aktiivinen ja kantaaottava ajatushautomo, jonka muodostavat 18–25-vuotiaat nuoret, heidän mentorinsa, SLL:n omat asiantuntijat ja muut yhteistyötahot. Tankki tarjoaa nuorille tietoa, taitoa ja keskustelevan oppimisympäristön, jossa kehitetään yhdessä tapoja vaikuttaa ympäristön tilaan oman elämäntavan kautta. Se muodostaa saman arvomaailman omaavien ihmisten yhteisön ja monikertaistaa osallistujiensa vaikutusmahdollisuudet tärkeiksi koettuihin asioihin. Tankissa nuori pääsee tapaamaan kestävän kuluttamisen asiantuntijoita, oppimaan kestävämmästä elämäntavasta ja tuottamaan sisältöä sekä jakamaan tietoa omissa ja Tankin somekanavissa.

Pilottikaupungit. Tankkilaiset rekrytoidaan sosiaalisessa mediassa elokuun alussa julkaistavan kampanjan avulla. Itse Tankki käynnistyy elokuun lopulla kolmessa suomalaiskaupungissa: Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Jokaiseen kaupunkiin rekrytoidaan 15 vapaaehtoista nuorta, jotka jakautuvat kolmeen teemaryhmään omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kiinnostuksen kohteet kartoitetaan kysymyskaavakkeella rekrytoinnin yhteydessä.

Teemaryhmät. Tankkilaiset jakautuvat toiminnan alussa kolmeen teemaryhmään, jotka ovat vuonna 2018 vaatteetruoka ja matkustus. Teemat ja niihin liittyvät ajankohtaiset ympäristöongelmat alustetaan mentoreiden avulla. Tämän jälkeen nuoret ideoivat työpajoissa aiheeseen liittyvää markkinointiviestintää, kampanjoita ja tapahtumia. Eri kaupunkien teemaryhmät tekevät sekä sisällöllistä että viestinnällistä yhteistyötä keskenään.

Mentorit. Tankkilaisten mentoreiksi haastetaan omien alojensa parhaat asiantuntijat. He jakavat Tankissa tietoa, keskustelevat ja sparraavat nuoria kampanjaideoinnissa. Mentorit itse pääsevät Tankissa kehittämään omia viestintätaitojaan yhdessä nuoren ja kyseenalaistavan yleisön kanssa. He voivat tuoda projektille lisänäkyvyyttä omissa kanavissaan.

Työpajat. Nuoret tapaavat työpajoissa säännöllisesti hankkeen ajan. Työpajatoiminnan luonne määrittyy kaupungin tarjoaman toimintaympäristön ja työpajoissa syntyvien ideoiden pohjalta. Suurin osa tapaamisista on kaikkien tankkilaisten yhteisiä, mutta teemaryhmät voivat tavata myös keskenään. Yhteiset suunnittelusessiot mahdollistavat synergian ja sparrauksen ryhmien välillä.

Tutustumiskäynnit. Työpajojen lisäksi tankkilaiset tekevät tutustumiskäyntejä yritysten toimitiloihin, tuotantolaitoksiin, tutkimuslaitoksiin ja luontoon. Tutustumiskohteet kartoitetaan valmiiksi ennen Tankin käynnistymistä, mutta lopulliset kohdevalinnat nuoret tekevät itse. Tutustumiskäynneillä opetellaan aktiivista tiedonhankintaa ja sen soveltamista käytännön ratkaisujen kehittämisessä.

Nuorten oma kampanja. Tankin lopputuloksena toteutetaan kaikkien kaupunkien ja teemaryhmien yhteinen somekampanja. Sen luonne ja teema määrittyvät työpajatoiminnan aikana. Kampanjaan voi liittyä erilaista paikallista tapahtumatoimintaa. Kampanjatoimenpiteet ajoitetaan niin, että niiden saama julkisuus tukee hankkeen yleistä näkyvyyttä.

Aikataulu

Tankin intensiivijakso sijoittuu syksylle 2018 seuraavasti:

 • vko 35 | Mentoreiden alustukset ja tehtävän määrittely
  Tavoite: luodaan pohja tiedonhankinnalle ja ideoinnille
 • vko 36 | Suunnittelun käynnistys ja kysymysten määrittely
  Tavoite: suunnittelun käynnistys ja tiedonhankinnan kysymysten määrittely
 • vko 37 | 100 ideaa & TOP 3 valinta
  Tavoite: konsepti-ideoiden kehittäminen ja parhaiden valitseminen jatkoon
 • vko 36–37 Tutustumiskäyntejä ja haastatteluita
  Tavoite: tutustua sekä alan toimijoiden että kohderyhmän ajatteluun
 • vko 38 | Parhaat ideat presentaatiokuntoon
  Tavoite: rakentaa vahvimmasta konsepti-ideasta presentaatio tilaajalle
 • vko 39 | Parhaiden ideoiden esittely tilaajille (Sitra ja SLL)
  Helsingin Tankki presentoi Ruoholahdessa Tankin ideoinnin tuotokset
 • vko 40 | Tilaajan kommentit & korjattu ehdotus
  Tavoite: parhaan idean muokkaaminen toteutettavaksi kampanjaksi
 • vko 41 | Tuotantopalaveri ja vastuunjaot
  Tavoite: jakaa kampanjan tuotantovastuut ja hankkia tarvittavat tuotantoavut
 • vko 42–43 | Kampanjan tuotanto
  Tavoite: toteuttaa yhdessä sovitun kampanjan materiaalit
 • vko 44–45 | Nuorten oma kampanja
  Tavoite: julkaista yhdessä rakennettu (ihan mahtava!) somekampanja

Intensiivijakson ja kampanjan jälkeen nuoret jatkavat tapaamisia itsenäisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa