Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen kehysriihi oli ympäristölle takatalvi

Suomen taloudella menee hyvin, joten nyt olisi hyvä aika pistää ympäristön kestävyysvaje kuntoon. Luonnon köyhtyminen pitää pysäyttää, vedet saada hyvään tilaan sekä ilmastonmuutosta pitää hillitä ja siihen sopeutua. Ympäristö jäi kuitenkin tappiolle Sipilän hallituksen viimeisessä kehysbudjetissa.

Biojalostamot olivat kehysriihessä hallituksen erityissuojelussa. Lisäksi kivihiiltä saatetaan korvata tulevaisuudessa puulla. (Kuva: Luonto-Liitto)

Hallitus teki huhtikuussa julkisen talouden suunnitelman vuosille 2019–23. Siinä se päätti neljän tulevan vuoden valtion tulo- ja menoarvioiden raamit.

Luonnonsuojeluliitto esitti ennen kehysriihtä hallitukselle lisää rahaa metsiensuojeluun ja Itämerelle sekä ympäristölle haitallisten tukien leikkaamista.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO sai kehysneuvotteluissa vanhoihin budjettikehyksiin verrattuna 5 miljoonaa euroa lisää. Se on hyvä, mutta sillä ohjelma pysyy kuitenkin ensi vuonna vain tämän vuoden tasolla. Sen jälkeen metsiensuojelun rahoitus taas vähenee voimakkaasti – ellei ensi kevään eduskuntavaalien jälkeinen uusi hallitus anna lisää rahaa.

Sinilevää ja öljyä laineille?

Itämerelle hallitus ei luvannut euroakaan lisää. Sitä vastoin se aikoo normien purkamisen nimissä löysentää vesiviljelylaitosten luvitusta. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Avokasseihin perustuvien kalankasvattamojen lupalinja on meilläkin tiukentunut EU:n ja Ruotsin tuomioistuimien vesipuitedirektiiviä toteuttavien päätösten takia. Jos vesiensuojelua ja sitä koskevia lakeja vesitetään kalanviljelylaitosten takia, joudutaan helposti EU-tuomioistuimeen johtavalle tielle. Vesiviljely on parempi ohjata kiertovesilaitoksiin ja muihin suljetun kierron laitoksiin.

Itämerelle ei lupaa hyvää myöskään ajatus öljynsuojamaksusta ja öljynjätemaksusta luopuminen. Öljysuojamaksua peritään aiheuttaja maksaa -periaattella maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Tähän öljysuojarahastoon, jonka varoilla on kunnostettu saastuneita kohteita ja hankittu öljyonnettomuuksien torjuntakalustoa, on myös öljyala ollut tyytyväinen. Jos öljynsuojamaksusra luovuttaisiin, mistä jatkossa korvattaisiin öljyvahingot, joiden tekijää ei tiedetä tai joka ei pysty vahinkoja korvaamaan?

Itämerelle hallitus ei luvannut euroakaan lisää. Sitä vastoin se aikoo normien purkamisen nimissä löysentää vesiviljelylaitosten luvitusta.

Haitallisia tukia ei leikattu

Ympäristölle haitallisten tukien vähentäminen ei tältä hallitukselta onnistunut. Ennen budjettiriihtä parlamentaarinen yritystukikomitea ei saanut annettua yhtään leikkausesitystä. Hallitus oli nimittänyt työryhmään tuista hyötyviä etujärjestöjä eikä esimerkiksi haitallisten tukien vähentämistä vaatinutta Luonnonsuojeluliittoa. Hallitus lupasi kuitenkin selvittää muoviveroa, mitä Luonnonsuojeluliittokin on vaatinut EU:n muovistrategiasta käydyssä keskustelussa.

Hallitus aikoo kieltää kivihiilen lailla vuoteen 2029 mennessä, mikä on sinänsä aivan oikein. Mutta kun hallitus ei samalla kieltänyt turvetta eikä karsinut turpeen tukia, vaarana on kivihiilen korvaaminen puun lisäksi myös turpeella. Silloin jouduttaisiin ojasta allikkoon, koska turve on ilmastolle kivihiiltäkin pahempi saastuttaja.

Kivihiilestä luopumista korvataan nopeimmille isojen kaupunkien energiayhtiöille ottamalla siihen 90 miljoonaa euroa uusiutuvan energian tuesta. Silloin esimerkiksi tuulivoiman kehitys hidastuu. Hyvä puoli asiassa on, että kaupunkien investointiavustuksesta tulisi osa muuhun kuin polttoon, esimerkiksi lämpökaivoihin.

Sitä vastoin biojalostamot ovat hallituksen erityisessä suojeluksessa. Energiatukien myöntövaltuuksia lisätään 2019-22 yhteensä yli 100 miljoonalla eurolla – jos ”valmisteilla oleva EU-regulaatio mahdollistaa biojalostamoinvestoinnit Suomessa”. Sähkö-, kaasu- ja etanoliautoihin myönnettiin 6 miljoonaa euroa vuosille 2019–21.

Vaarana on kivihiilen korvaaminen puun lisäksi myös turpeella. Silloin jouduttaisiin ojasta allikkoon, koska turve on ilmastolle kivihiiltäkin pahempi saastuttaja.

GTK sai miljoona euroa akkumineraalien kaivosten tutkimiseen. Se tietää lisää kaivoskiistoja myös Etelä-Suomeen.

Periksi ei anneta!

Kehysriihen energiapäätökset merkitsevät metsä- ja suoluonnollemme METSOn lisärahaan verrattuna pahimmillaan monikymmenkertaista painetta. Jatkotyössä pitää varmistaa, että kivihiiltä ei korvata turpeella eikä biojalostamoilla lisätä hakkuita nykyisestä. Itämerelle on tärkeää, että kalankasvatuksen säädöksiä ei lievennetä eikä öljysuojarahastoa pureta.

Seuraavaksi hallitus ryhtyy tekemään ensi vuoden budjettia. Elokuussa on hallituksen budjettiriihi. Lopullisesti ensi vuoden rahoista päättää eduskunta ennen joulua. Luonnonsuojeluliitto ei lannistu vaan jatkaa budjettityötään siihen asti. Lisäksi tämän hallituksen ympäristöä koskevia laiminlyöntejä voi uusi hallitus ensi vuonna vielä korjata.

Tapani Veistola

Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija

Jaa sosiaalisessa mediassa