Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Perusta lahopuutarha ja auta metsäluontoa

Sofia Tigerstedtin ja Kimmo Heikkisen suunnittelema Lahokehä voitti vuonna 2013 järjestetyn Lahopuutarha-kilpailun.

Lahopuu ei ole rumaa ja poistettavaa, vaan kaunista ja hyödyllistä! Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että lahopuuta säilytetään ja lisätään pihojen, puistojen ja puutarhojen hoidossa.

Lahopuuta voi hyödyntää oivaltavasti piha- ja puistorakenteissa, esimerkiksi aidoissa, istumapaikkoina ja lasten leikkipaikkana.

Riittävän lahopuun säästäminen esimerkiksi omaan pihaan on mutkatonta:

  • Älä kaada kuolevaa koivua tai haapaa tyvestä, vaan vaikkapa viiden metrin korkeudelta. Muodostuvasta pökkelöstä iloitsevat paitsi kovakuoriaiset ja mesipistiäiset, myös monet muut eliölajit.
  • Kaatuneella puulla elää oma, erilainen lajistonsa. Säästä siis myrskyllä katkennut pihakoivu ja latvuksen runko-osa ja jää odottamaan.
  • Lahoavista oksista voi tehdä suojia taimille ja pitkiä kantoja sekä onttoutuvia lehtipuita voi säilyttää pihan komistuksena.

Lue lisää vinkkejä Lahopuusta elämää -oppaasta

Miksi lahopuu on tärkeää?

Lahoava puu on elinehto monelle pihan asukille. Puutarhan kukkaloisto houkuttelee paikalle runsaasti esimerkiksi erilaisia mesipistiäisiä ja kovakuoriaisia. Ne ovat tärkeitä kasvien pölyttäjiä mutta tarvitsevat erityisesti suurikokoisia kuolleita lehtipuita lisääntyäkseen.

Useiden kauniiden kovakuoriaisten, kuten viherkukkajäärän ja kimalaiskuoriaisen toukat käyttävät lahoavaa puuainesta ravinnokseen. Monien mesipistiäisten toukat puolestaan kasvavat turvallisessa kolossaan aikuisen pesään varastoiman ravinnon turvin.

Kun säästät pihaan lahopuuta voit päästä seuraamaan puutarhan kuhinaa, kääpien väriloistoa tai poikasiaan ruokkivaa käpytikkaa. Samalla voit todeta lisänneensi luonnon monimuotoisuutta!

Jaa sosiaalisessa mediassa